• Máte problémy s firemnými počítačmi?
  • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
  • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
  • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
  • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001

CRM systém IS Optivus®


Optivus je CRM informačný systém, ktorý organizuje dôležité firemné údaje, sleduje komunikáciu so zákazníkmi a automatizuje všetky opakujúce sa činnosti. Systém je určený pre stredné a menšie firmy, ktoré potrebujú komunikovať so zákazníkmi, organizovať vlastnú činnosť a na základe analýzy vložených údajov prijímať strategické rozhodnutia.

Ovládaný je pomocou niekoľkých základných princípov, ktoré si rýchlo osvojíte. V programe sa spojili dlhoročné skúsenosti z vývoja špecializovaných informačných systémov spolu s potrebou podnikov, rýchlo a efektívne spracovať informácie o zákazníkoch a vlastnej činnosti. Niekoľko rokov v rukách užívateľov naznačuje, že navrhnutý systém je dostatočne otestovaný a robustný pri spracovaní typických firemných procesov.

Optivus je modulárny systém, ktorý používa najmodernejšie znalosti z oblasti spracovania údajov, ergonómie a počítačového výskumu. To všetko je v modernom dizajne s ľahkosťou ovládania, aké ste doposiaľ nepoznali.

Pre zákazníkov so špeciálnymi požiadavkami je možné navrhnúť rozšírenia, ktoré sa integrujú do informačného systému. Príkladom takýchto rozšírení v roku 2008 sú moduly pre pracovno-zdravotnú službu alebo plánovanie vyťaženia smien počas celého mesiaca s počítaním nadčasov a práce v noci.

Modul Registratúra získal kladné posúdenie Ministerstva vnútra SR - sekcie verejnej správy

Integrátor procesov

Get the Flash Player to see this player.


Video ukazuje spracovanie došlého e-mailu pomocou integrátora. Ukazuje získanie prehľadu o firme, vytvorenie spisu, vloženie obsahu e-mailu ako dokument, vystavenie ponuky pomocou skladu a odoslanie ponuky naspäť adresátovi.

Výhody systému

Modularita - Môžete si vybrať, ktoré časti systému budete používať.

Jednotné ovládanie - Všetky moduly systému používajú rovnakú filozofiu ovládania. Filter, zoznam položiek a unifikované operácie s nimi, pridávanie, zmena, mazanie a výstupy.

Tímová práca - Všetci spoločne zdieľate jednu databázu informácií. Vykonaná zmena sa hneď prejaví na obrazovkách ostatných kolegov.

Prepojenie na obchodný register - Doplňujúce informácie ku firme môžete získať priamym vyhľadaním v Obchodnom alebo Živnostenskom registri.

Bezpečnosť - Systém podporuje nastavenie užívateľských práv. Každý užívateľ môže mať prístup do iných modulov a v každom module môže vykonávať iba povolené činnosti.

Užívateľsky nastaviteľné prostredie - Môžete si upraviť správanie programu pre vlastnú potrebu. Každý modul obsahuje sadu možností, ktorými upravíte jeho správanie.

Zadávanie úloh a vyhodnocovanie ich plnenia - V systéme môžete zadávať úlohy a sledovať ich plnenie. V závislosti na vašich právach vidíte len svoje úlohy, alebo máte prístup ku štatistikám pre celú firmu.

Jednotný systém výstupov - Zhromaždené informácie môžete vytlačiť, uložiť do súboru, exportovať do Wordu alebo zaslať e-mailom.

Upozorňovanie na blížiace sa udalosti - Môžete si nastaviť, aby vás systém upozorňoval na blížiace sa udalosti. V pravidelných intervaloch dostávate prehľad o tom, čo sa blíži.

Triedenie zákazníkov a filtrovanie - Vo všetkých tabuľkách môžete triediť údaje, vyhľadávať alebo filtrovať. Užitočné filtre si môžete uložiť a opätovne použiť.

Hromadné operácie so zákazníkmi - S vytriedenými údajmi môžete robiť hromadné operácie. Veľmi jednoducho napríklad odošlete e-mail pre všetky kontaktné osoby z vybraných firiem.

Sledovanie predchádzajúcej komunikácie so zákazníkmi - Každú komunikáciu so zákazníkmi si môžete zaznačiť a potom opätovne analyzovať. Získanie prehľadu za určené obdobie vám potom pomôže pri plánovaní ďalších akcií.

Hypertextové poznámky - Na mnohé miesta v systéme možno vpisovať poznámky. Poznámka umožňuje vložiť aj hypertext na www stránku alebo dokument na lokálnom disku.

Cisco CCME - IS Optivus vie pracovať ako poskytovateľ databázy telefónnych čísiel pre IP telefóny, ovládané cez Cisco CallManager Express (CCME).


Bezpečnosť prístupu

Ochrana citlivých údajov je dôsledne uplatňovaná v programe. Systém umožňuje nastaviť niekoľko stupňov ochrany:

  • Prístup pomocou mena a hesla do systému
  • Pridelenie každého užívateľa do skupiny, ktorá má vymedzené práva
  • Základná ochrana definuje prístup do modulu. Kto dané moduly nemá povolené, nevidí ich ani medzi záložkami.
  • Každý modul používa individuálnu ochranu. Obvyklé sú: možnosť pridať záznam, zmeniť alebo vymazať.
  • Pre celý systém možno nastaviť, či umožní danej skupine tlač údajov, alebo zmeny v číselníkoch.
  • Špecializované nástroje majú k dispozícií iba administrátori systému.


Súvisiace stránky

Ukážky z programu
Online príručka

Referencie


Výstava BOTO expo 2011, Nové Zámky

2024 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov