• Máte problémy s firemnými počítačmi?
  • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
  • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
  • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
  • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001


Modernizácia serverovej platformy v spoločnosti ALL - TRANS s.r.o.

ÚVOD

 

Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. realizovala kompletnú modernizáciu serverovej platformy v spoločnosti ALL - TRANS s.r.o.

 

 

Situácia

 

Vďaka dlhoročným skúsenostiam, špičkovému vozovému parku, ale hlavne vysoko kvalifikovanému personálu v oblasti riadenia a zabezpečovania prepráv patrí ALL - TRANS medzi popredné dopravné spoločnosti v rámci Slovenskej Republiky.

Informačný systém spoločnosti bol založený na navzájom neprepojených databázach ako aj v súčasnej dobe už zastaralých produktových radách HW a SW. Obmedzoval tým nasadzovanie moderných technológií využívajúcich nové služby, nedovoľoval využívanie nových funkcionalít, strácal na spoľahlivosti a bezpečnosti. Hlavnými problémami pred modernizáciou systému boli stále častejšie výpadky siete, elektronickej pošty, či podnikových aplikácii. Ich odstraňovanie si vyžadovalo stále viac času a celkových nákladových prostriedkov.

Základným cieľom projektu bolo vybudovanie stabilnej serverovej platformy, ktorá má zaručiť rýchle a bezproblémové fungovanie všetkých kľúčových a podporných systémov pri zachovaní vysokej prevádzkovej a informačnej bezpečnosti.

 

Riešenie

 

Po analýze súčasných a budúcich potrieb spoločnosti a s prihliadnutím na jej veľkosť a štruktúru sme zvolili riešenie postavené na jednom fyzickom serveri so systémom MS Windows SBS 2011 Standard.

Jednotná správa a autentifikácia používateľov bola dosiahnutá nasadením služby MS Active Directory s hlavným doménovým radičom (PDC) a záložným radičom (BDC) pre replikáciu.

Elektronická pošta bola zabezpečená nasadením inštalácie MS Exchange 2010 SP1 a migrácie používateľských kont z existujúcich systémov. Na ochranu pred nevyžiadanou poštou a vírusovými hrozbami bol použitý filter ESET Mail Security.

Aplikačno-programové vybavenie a databázy boli nasadené a zmigrované na integrovaný MS SQL Server 2008 R2 čím sa dosiahla jednotná správa a dynamické prideľovanie výkonu v závislosti od okamžitej a obvyklej potreby.

Realizácia riešenia prebehla v troch, navzájom nadväzujúcich etapách. Prvá etapa riešila nasadenie a funkcionalitu požadovaných technológií, druhá zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti systémov a tretia migráciu dát a používateľov. Kľúčovým bol presun a výmena mailového servera bez neželaného výpadku a obmedzenia komunikácie.

 

         

 

Prínosy

 

Modernizácia serverovej platformy priniesla možnosť centrálnej správy IS ako celku. Jedna doména umožňuje autentifikáciu všetkých používateľov siete a zároveň poskytuje priestor pre zdieľanie zdrojov a aplikácii tretích strán. Výber MS Exchange ako servera pre správu elektronickej pošty priniesol pre spoločnosť nové možnosti vzájomnej komunikácie, tímovej spolupráce a bezpečného internetového a mobilného prístupu. Konsolidáciou platformy bolo dosiahnuté aj jednotné zálohované napájanie a takisto kompletné automatické zálohovanie.

 

Ing. Pavel Scholtz

projektový manažér

AKCENT NOVA

2024 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov