• Máte problémy s firemnými počítačmi?
  • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
  • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
  • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
  • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001


Novinky v kamerových systémoch

Naša firma má za sebou niekoľko inštalácií kamerových systémov v minulosti. Často však vidíme, že práve dôležité priestory sú monitorované lacným a nekvalitným kamerovým systémom kde sa detaily jednotlivých osôb, alebo predmetov (ŠPZ) nezaznamenávajú v dostatočnej kvalite a ich použitie a obsluha je viac než otázna.

Preto by sme Vám chceli poskytnúť kvalitné informácie a komplexné služby na základe množstva skúsenosti, potrieb a požiadaviek zákazníkov.

Vo všeobecnosti sa kamerové systémy rozdeľujú na analógové systémy, IP systémy a hybridné systémy podľa použitého typu kamier. Kvalita inštalovaného kamerového systému závisí od kvality jednotlivých komponentov systému, z ktorých hlavným je kamera. Klasické analógové kamery majú iba obmedzené rozlíšenie, ktoré je daná normou PAL a teda maximálne možné rozlíšenie analógovej kamery je 720 x 576 obrazových bodov.

Z toho vyplýva, že ak chceme detegovať osoby na väčšiu vzdialenosť, je nutné použiť kamery s vyšším rozlíšením - IP megapixelové kamery.

 

 

Zákazníkom vieme navrhnúť, dodať a implementovať riešenie, zabezpečiť jeho kompletnú prevádzku, vykonávať záručný aj pozáručný servis a na konci životného cyklu zabezpečiť aj ekologické zhodnotenie alebo likvidáciu nepotrebných zariadení. Dnešní zákazníci očakávajú aj veľmi rýchlu implementáciu riešenia, vysokú pružnosť a flexibilitu a vo finále aj jednoduchú obsluhu samotného riešenia. A to je ďalšia výzva, na ktorú sa teším.

 

KAMEROVÝ SYSTÉM Avigilon Control Center

 

                

                              

Tento systém je schopný pracovať s kamerami v rozlíšení 1 - 29 megapixel. Mimo toho do systému dokáže ľahko implementovať aj IP kamery a analógové kamery od mnohých iných výrobcov. Priamo cez program je možné ovládanie rotačných kamier.

Toto riešenie znižuje náklady pri budovaní nových systémov a rekonštrukcii starých, nakoľko je možné vyhovujúce kamery zo staršieho systému implementovať do nového.

Avigilon Control Center je vlastne hybridný systém spracovávajúci signály z najmodernejších digitálnych kamier až po staršie analógové, navrhnutý pre profesionálne použitie v kamerových bezpečnostných systémoch.

Avigilon má jednoduché intuitívne ovládanie cez grafické rozhranie ktoré umožňuje operátorom efektívne pracovať s minimálnymi nárokmi na trénovanie a zaškoľovanie. Prácu s programom zvládajú ľahko aj osoby, ktoré sa s kamerovými systémami doteraz nestretli.

 

                 

 

Ovládanie je navrhnuté pre viacnásobnú projekciu. V riadiacom centre tak môžete využívať viacero monitorov cez jednu viacvýstupovú grafickú kartu. Presuny a práca s obrazmi sa realizuje jednoducho pomocou PC myši. Takto získate multimediálne zobrazenie, kde napr. na jednom monitore môžete mať všetky kamery, na druhom vybrané dôležité zábery, na treťom prezerať záznam a štvrtom napríklad výber s detailom potrebnej scény.

Použité materiály:

http://www.tss-avigilon.cz

http://avigilon.com/#/press-tools/product-images/

2023 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov