• Máte problémy s firemnými počítačmi?
  • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
  • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
  • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
  • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001


Na letisku Sliač sa opäť lieta, firma AKCENT NOVA s.r.o. je pri tom

Letisko Sliač, a.s. a je prevádzkovateľom civilných letových služieb. Od mája 2009 bolo uzavreté, pretože pod záštitou NATO tu bola vykonaná prestavba a renovácia vzletovej a pristávacej dráhy, čo trvalo celé dva roky a dnes môžeme s potešením konštatovať,  že letisko Sliač je znovu otvorené pre civilnú letovú prevádzku od 16. júna 2011.  Tomuto dňu však predchádzalo množstvo práce a príprav. Jednou z neodmysliteľných súčastí úspechu bolo aj vytvorenie webovej stránky letiska, na ktorej klienti získajú aktuálne informácie.

Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o. s týmom svojich odborníkov sa pustila do tejto úlohy a výsledkom je dizajnovo zaujímavá, prehľadná stránka www.airportsliac.sk, pozostávajúca z niekoľkých modulov:

ŠPECIÁLNY MODUL - Letový poriadok nesie v sebe tie najdôležitejšie informácie pre cestujúcich a všetkých návštevníkov stránky - čas, status letu, číslo letu a dátum letu. Tento modul patrí k štandardným info-modulom každej stránky, ktorá reprezentuje letisko. Okrem toho je výhodné, že jednotlivé lety a úpravu letov je možné zabezpečiť veľmi flexibilne a operatívne vo veľmi krátkom čase. Takto bol tento modul prispôsobený spoločnosti Letisko Sliač, a.s.  presne podľa požiadaviek.
ROLOVACÍ MODUL – Partneri je ďalšou významnou súčasťou webovej stránky. Tu bolo nutné na veľmi malom priestore zohľadniť množstvo spolupracujúcich partnerov. Bolo vytvorené prostredie, kde samostatne vkladá administrátor letiska logá a názvy partnerov a výsledný stav je pridanie partnera s upraveným logom, ktoré je vložené do rolovacieho okna podľa jednej šablóny. Prináša to moderný a interaktívny efekt.
Súčasťou takmer každej webovej stránky je v 21. storočí implementácia „Google Maps", ktoré boli pripojené na webovú stránku s príjemnou grafickou úpravou.  Hlavné  dva  body na mape sú Banská Bystrica a Zvolen s obrázkom architektonickej časti mesta.

Jazykový modul (slovenská a anglická verzia) je taktiež súčasťou webovej stránky letiska. Pre návštevníka je dôležité, aby mohol veľmi rýchlo a flexibilne prekliknúť preklad stránky medzi jednotlivými jazykovými verziami. Webová stránka www.airportsliac.sk poskytuje tento štandard bez akýchkoľvek programových chýb.
Na stránku www.airportsliac.sk boli integrované aktívne tlačidlá, ktoré sú prepojené so sociálnymi sieťami. Facebook a Twitter"
Medzi posledné úpravy na webovej stránky patrí implementácia služby Google Analytics. Na základe požiadavky Letiska Sliač, a.s.  bola táto služba zabezpečená flexibilne a rýchlo. Dnes to funguje a samotná stránka má podľa tejto služby veľmi slušnú návštevnosť.

Za zmienku stojí aj vytvorenie formulárov - formulár spokojnosti/sťažností, handlingový formulár a anketový lístok. Tieto formuláre boli vytvorené v dvoch jazykových verziách a sú interaktívne, čo poskytuje komfort pre tých, ktorí sa ich rozhodli vyplniť. Táto požiadavka bola splnená až nakoniec, pretože vyžadovala väčší časový priestor, avšak výsledok priniesol splnené očakávania - Letisko Sliač a.s.  dostáva spätnú väzbu a komunikuje s verejnosťou prostredníctvom webstránky, čo napĺňa pôvodný zámer pri zadaní úlohy pre AKCENT NOVA s.r.o,  aby sa stránka stala prvotným marketingovým médiom spoločnosti LETISKO SLIAČ a.s.


 

Vyjadrenie Milana Ligoša – marketing managera Letiska Sliač a.s. nás teší


„Projekt www.airportsliac.sk možno považovať za veľmi úspešný projekt - a to najmä z pohľadu Letiska Sliač, a.s.  pretože nová webová stránka spĺňa všetky predpoklady na to, aby poskytovala informácie verejnosti, konkrétne letové informácie či iné možnosti, ktoré predošlá oficiálna webová stránka neposkytovala. Projekt síce zabral 2-3 mesiace času pri vypracovávaní jednotlivých modulov, dnes však môžeme povedať, že sme veľmi vďační spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o.,  pretože všetky naše požiadavky boli vyhotovené so 100% funkčnosťou. Okrem toho nám bolo poskytnuté školenie ohľadom administrácie web-stránky, kedy naša spoločnosť má maximálnu slobodu a flexibilitu pri zmenách obsahu stránky. Samozrejme v prípade potreby zásahu vývojárov spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o. všetky naše požiadavky boli zatiaľ splnené v čo najkratšom čase.  Možno jednozančne povedať, že servis webovej stránky je na profesionálnej úrovni a sme veľmi spokojní s výsledným stavom stránky. Všetky požiadavky a námety, ktoré sme mali, boli zapracované. Bol poskytnutý nadštandardný zákaznícky servis, zabezepečené školenie ohľadom administrácie projektu, bol poskytnutý potrebný priestor pri riešení vývojových problémov. V plnej miere odporúčame služby spločnosti AKCENT NOVA s.r.o. pre akékoľvek podnikateľské subjekty, ktoré potrebujú vytvorenie a spravovanie vlastnej webovej stránky."

2023 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov