• Máte problémy s firemnými počítačmi?
 • Chcete znížiť NÁKLADY na správu?
 • Máte niekoho ZODPOVEDNÉHO?
 • DOSTUPNÉHO keď potrebujete?
 • Naozaj PROFI a nie študenta?
Chcete získať nestranné posúdenie vašej situácie a navrhnúť riešenie?

Kliknite sem
ISO 9001


Prebratie správy nad sieťou vo firme Evonik Fermas a.s.
Spoločnosť AKCENT NOVA s.r.o  podpísala zmluvu  za  účelom prebratia správy, monitoringom a dohľadom nad sieťou firmy Evonik Fermas a.s.  

Situácia


Firma Evonik Fermas a.s. patrí medzi troch najväčších výrobcov aminokyselín na svete používaných ako prísada do krmív pre zvieratá.

Firma mala pred začatím projektu niekoľko desiatok prepínačov (switches), smerovačov (routers) od rôznych výrobcov, ktoré zabezpečovali komunikáciu medzi jednotlivými prevádzkami , serverovňami , pracovnými stanicami a materskou firmou v Nemecku.

Základným cieľom projektu bolo zjednotenie sieťovej infraštruktúry od jedného výrobcu Cisco Systems, zabezpečenie spoľahlivej prevádzky 24 hod denne, nonstop technickú podporu v prípade poruchy (hotline) od jedného dodávateľa.

Ďalším dôvodom bolo vybudovanie novej a efektívnejšej infraštruktúry IT, ktorá by oproti pôvodnému stavu spĺňala nasledovné požiadavky a nové funkčnosti:
 • zjednodušenie správy
 • zvýšenie bezpečnosti
 • škálovateľnosť (možnosti rozšírenia)
 • vysoká dostupnosť 24x7, redundancia všetkých kritických zariadení
 • vysoká priepustnosť siete
 • SLA (Service Level Agreement), garantovaný čas odozvy, riešenia
 • rozšírená záruka SMARTnet
 • vzdialený monitoring aktívnych sieťových zariadení Cisco službou WhatsUp

Riešenie

Jedným z dôležitých faktorov v rámci celého riešenia bola schopnosť  siete automaticky sa zotaviť pri výpadku niektorého uzla či prenosovej linky  a presmerovať komunikáciu medzi prevádzkami a servermi cez inú cestu. Zvýšenú dostupnosť v prípade poruchy jedného z prepínačov bola dosiahnutá pomocou CISCO technológie EthernetChannel. Na to bola vybudovaná chrbticová sieť  (backbone)  pomocou CISCO prepínačov serie 3750 prepojené optickými vláknami medzi dvomi serverovňami. Ďalšie okrajové prevádzkové haly a koncové uzly (switches) boli taktiež prepojené optickými vláknami. Tým je zabezpečené ďalšie zvyšovanie priepustnosti, rýchlosti siete výmenou koncových zariadení. Ostatné koncové zariadenia a pracovné stanice sú pripojené štandardnou metalickou kabelážou. Druhá fáza  riešenia bude pripojenie siete na dohľadové centrum firmy AKCENT NOVA s.r.o. pomocou technológie VPN a WhatsUp Gold. Následne bude odovzdaná kompletná dokumentácia od siete a inštalovanej technológie a zaškolenie pracovníkov firmy Evonik Fermas.

Prínosy


Prepínače od spoločnosti Cisco predstavujú vysoko zabezpečené, škálovateľné riešenia, vybudované na špičkových funkciách, štandardných technológiách. Firma Evonik Fermas a.s. získala 24-hodinový servis pre túto technológiu, rozšírenú záruku na výmenu zariadenia od firmy Cisco  službou SMARTnet  do nasledujúceho pracovného dňa.

2023 © AKCENT NOVA s.r.o., IS Optivus Informácie o spracúvaní osobných údajov